Tijd voor leesplezier!

Geplaatst door Bart Jonckers op

'Lezen is een feest!'.

Dat was het thema van de vijftigste jeugdboekenmaand. Onze lezersharten gaan er alvast sneller van slaan. Samen moeten we de strijd aangaan tegen de verdwijnende leescultuur. Voorlezen, samen lezen of gezellig even wegdwalen terwijl je in alle rust leest. Die taalrijkheid en die warmte wensen wij alvast al onze kleine en grote lezers toe.

Tips leesplezier voor kleuters die nog niet kunnen lezen

Hoe kan je kinderen van jongs af aan onder dompelen in een sterke leesomgeving?

Laat kinderen van jongs af aan in hun kamer al vertrouwd worden met boeken. Tal van kijk-boeken, zoekboeken of letterboeken zijn hiervoor uiterst geschikt. In hetzelfde boekenkastje kan je enkele voorleesboeken plaatsen.

Kinderen genieten ervan als verhalen meermaals worden voor gelezen. Pas zo weinig mogelijk de tekst aan bij het voorlezen. Dat maakt het net taalrijk. Kinderen nemen dat op als sponzen. Zo horen ze mooie volzinnen met hier en daar een onbekend woord. 

Kinderen zelf een verhaal laten navertellen of halverwege stoppen en ze dan het einde laten verzinnen vinden ze geweldig. Zo kan je samen daarna nog een keer het einde lezen. Stel zeker ook heel wat vragen. Zo kom je te weten of jouw kind begrijpend kan luisteren. Een belangrijke vaardigheid en voorbereiding op zowat haar of zijn ganse verdere schoolse carrière… Het visueel maken door vaak de prenten te laten zien werkt erg ondersteunend om het verhaal beter te begrijpen.

Ook in andere delen van het huis hoort een boek een vaste plek te hebben. Als ouder geef je het goede voorbeeld als je zelf leest op momenten dat een kind speelt of even iets anders doet. Vertel regelmatig over de boeken die je zelf leest. Zo wek je alvast de interesse van jouw kind en hoort ze ook haar mama of papa vol spanning vertellen over verhalen.

Kleuterjuffen passen vaak heel hun klaswerking aan in functie van een voorleesverhaal of thema. Dat maakt het alleen nog maar sterker. Zo krijgen de kleuters veel spreekkansen waarbij ze dezelfde woorden regelmatig gebruiken. 

Als laatste tip geef ik graag mee dat je kinderen ook zeker creatief mag laten schrijven. Bijvoorbeeld in zand of in scheerschuim. Dat doet hen erg bewust nadenken over de letters en de klanken. Om tot lezen te komen moet je kind eerst het juiste foneem ( wat je hoort ) aan het juiste grafeem koppelen. Een grafeem is het kleinste deel van een woord dat een klank kan vormen. Bijvoorbeeld een ‘au of een ‘ij’….

Wanneer je kind geschreven letters en lettercombinaties vlot kan verklanken is dat alvast erg mooi meegenomen om in de eerste klas te starten met te leren lezen.

Hoe je daarbij als ouder kan helpen en ondersteunen vertel ik je in een volgende blog.

Weet dat je leesmotivatie een boost geeft wanneer leesmomenten plezierig en gezellig zijn! 

Alvast veel leesplezier,

Bart

 PS: Hier vind je ons zorgvuldig uitgekozen aanbod van boeken terug!


Deel dit bericht← Ouder bericht Nieuwer bericht →


Laat een reactie achter

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.